WYDARZENIA BIEŻĄCEWIEŚCI Z LISKOWATEGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 maja 2019 r. - zapraszamy do prac porządkowych przy cerkwi i cmentarzu w Liskowatem:


WIEŚCI Z BYSTREGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W maju przeprowadzono kolejną fazę prac remontowo - konserwatorskich cerkwi. Wymienione zostało obicie deskowe (szalunek) ścian transeptu od strony południowej oraz uzupełniono fragment dachu gontami. Prace sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego oraz ze środków własnych TONZ.


ODPUST W BYSTREM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 IX 2019 odbędzie się w Bystrem odpust Św. Michała Archanioła.


ODPUST W BYSTREM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 września w cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Bystrem odbył się po kolejny odpust.
Mszę świętą odpustową odprawił proboszcz parafii Czarna ks. Jan Bróż.

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki