płyta nagrobna z Chmiela wróciła na swoje miejsce

 

 

wydarzenia w roku 2011