postęp w pracach remontowych baligrodzkiej cerkwi

 

 

wydarzenia w roku 2011