zadaszenie nad płytą z Chmiela

 

 

wydarzenia w roku 2011