Początki rocznika Bieszczad były skromne. Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym za rok 1992 wydano metodą małej poligrafii, w niewielkim nakładzie, biuletyn wewnętrzny Oddziału. Zeszyt wzbudził duże zainteresowanie, co skłoniło nas do podobnej formy opracowania sprawozdania za rok 1993. Odbiór drugiego zeszytu wśród miłośników Bieszczadów zmobilizował zespół redakcyjny do przygotowania rocznika Oddziału, który byłby obszerniejszy, wydany w dużym nakładzie, na dobrym poziomie edytorskim. Stało się to możliwe po uzyskaniu grantu z Funduszu Rozwoju Euroregionu Karpackiego, pozyskaniu sponsorów i reklamodawców.

 

Obecnie Bieszczad ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym, liczne grono odbiorców w kraju i za granicą, szczególnie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Izraelu. Poziom merytoryczny naszego wydawnictwa został doceniony jesienią 1998 r. przez Zarząd Główny PTTK, który przyznał Bieszczadowi I nagrodę specjalną na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu.

 

Redakcja rocznika BIESZCZAD:

 

ul. Witolda Gombrowicza 39/26
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (+48 13) 471 12 86
szczerbicki@poczta.onet.pl - Andrzej Szczerbicki, redaktor naczelny

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

Rocznik Bieszczad

Redakcja rocznika BIESZCZAD