Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła wybudowano w latach 1901–1902. Jest przykładem w pełni ukształtowanego ukraińskiego stylu narodowego. Obiekt jest jedną z największych (być może największą) drewnianą cerkwią w Polsce. Rejestr zbytków A – 318 (18 marca 1970 r.) W latach 1951 – 1985 cerkiew stała zamknięta. W tym czasie dokonano licznych kradzieży wyposażenia sakralnego. Stan techniczny budowli stopniowo się pogarszał. W wyniku rozszczelnienia dachu
do środka dostawała się woda przyczyniając się do gnicia ścian i w efekcie naruszenia fragmentów konstrukcji zrębu. Świątyni groziło zawalenie. W 1985 r. Bieszczadzki Oddział TONZ przejął obiekt pod opiekę. Jednak dopiero w 1994 r. udało się pozyskać pierwsze większe fundusze na remont części prezbiteryjnej. Niestety w następnych latach znowu nastąpiła kilkunastoletnia przerwa
w pracach remontowych.

 

 

poznaj historię cerkwi i zobacz więcej zdjęć

 

 

Dopiero w 2012 r. remont wznowiono po licznych interwencjach TONZ. W tym czasie stan cerkwi określano jako zagrożenie katastrofą budowlaną. Prace remontowe trwają do dziś jednak zbyt małe dotacje przyznawane przez administrację państwową nie pozwalają na ich ukończenie.
Stan techniczny zabytku budzi nadal obawy.

 

 

 

 

 

 

 

Dlatego apelujemy gorąco o pomoc finansową ! Wpłat można dokonywać na konto BBS w Ustrzykach Dolnych nr. 18 8621 0007 2001 0003 0528 0002 z dopiskiem „Darowizna na remont cerkwi w Bystrem” Kontakt: Bogdan Augustyn +48 607 089 740 mail: b.augustyn60@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

 

ratujmy cerkiew w Bystrem

Cerkiew w Bystrem

Święty Michał Archanioł