W SPRAWIE 1%

 

 

Z powodu utraty przez TONZ statusu ppp (1%) za rok 2016 nie będzie możliwości przekazania odpisu podatkowego (1%) na rzecz ochrony zabytków za rok 2016. Za to utrudnienie (niezależne od Oddziału Bieszczadzkiego TONZ) serdecznie przepraszamy. Liczymy na Państwa przychylność w roku następnym. Informujemy, że nadal jest możliwość wpłaty darowizn pieniężnych na konto 18 8621 0007 2001 0003 0528 0002 (cerkiew w Bystrem) lub na konto 88 8621 0007 2001 0003 0528 0003 (cerkiew w Liskowatem).