Sprawozdanie z działalności Oddziału za 1999 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 • Wyprawy na Kresy
  Tegoroczna trasa wiodła do Turki a stamtąd Borynia, Troczki Wyżne, Troczki Niżne, Jabłonka Niżna, Jabłonka Wyżna, Szandrowiec,
  Boberka.

 

 • Nowosielce Kozickie
  Na cmentarzu przykościelnym w Nowosielcach Kozickich odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą Teodora Haneczka - drukarza, redaktora i wydawcy ze Śląska. TONZ był współinicjatorem tego przedsięwzięcia.

 

 • Bandrów – cmentarz ewangelicki
  Na starym cmentarzu ewangelickim dokonano rekonstrukcji krzyża i tablicy na grobie pastora Franza Sanfelda (1874 – 1910).

 

 • Stebnik
  Prowadzono prace porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Stebniku i cmentarza przycerkiewnego. Przeniesiono na właściwe miejsca nagrobki rozrzucone w pobliżu terenu cmentarzy. W ramach regulowania stanu prawnego dokonano wydzielenia tych obszarów z masywów rolnych gruntów Spółdzielni Produkcyjnych w Krościenku.

 

 • Bandrów
  W Bandrowie powstał zespół ludowy „Bieszczadzki Dom” do czego przyczynił się znacznie nasz kolega Bogdan Augustyn. W związku z tym odbyło się spotkanie z szefową zespołu Lucyną Zawadzką i Ireną Trojnar w kwestii odtworzenia strojów ludowych wsi Bandrów.

 

 • Równia
  Dwukrotnie spotykano się z radą sołecką wsi Równia odnośnie stanu byłej cerkwi (obecnie kościoła filialnego parafii w Ustianowej). Ustalono, że zachodzi pilna potrzeba remontu jej gontowego zadaszenia. W związku z tym podjęto interwencję u Konserwatora Wojewódzkiego.

 

 • Dźwiniacz Dolny
  Z radą sołecką wsi Dźwiniacz Dolny ustalono sposób i przebieg odnowienia starego cmentarza przycerkiewnego.

 

 • Bieszczad T. VI
  Ukazał się kolejny Rocznik Historyczny „Bieszczad” T. VI.