Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2000 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 • Uszkodzenie dachu na cerkwi w Bystrem
  Rok 2000 zaczął się niefortunnie – w skutek silnej wichury (grudzień 1999) zerwana została znaczna część poszycia dachowego z cerkwi w Bystrem. Zarząd, dzięki posiadanym funduszom otrzymanym z Fundacji Ochrony Bioróżnorodności Karpat Wschodnich, postanowił w trybie pilnym sfinansować prace interwencyjne związane z tym remontem. Zostały one wykonane dopiero wiosną ze względu na obfite opady śniegu.

 

 • Liskowate
  W związku z fatalnym stanem poszycia dachowego jak i całej cerkwi w Liskowatem Zarząd interweniował u Konserwatora Wojewódzkiego w Przemyślu. W efekcie jesienią wykonano ograniczone prace remontowo-konserwatorskie. Polegały one na częściowej wymianie gontu i uszczelnieniu dachu. Przeprowadzono także rozmowy z Konserwatorem Wojewódzkim w sprawie propozycji zgłoszonej przez kilku mieszkańców wsi Dźwiniacz Dolny. Dotyczy ona przeniesienia cerkwi z Liskowatego do Dźwiniacza, gdzie miałby służyć celom kultowym. W tej sprawie TONZ zajął stanowisko przeciwne temu pomysłowi z uwagi na przykre doświadczenia lat ubiegłych. (Lutowiska, Komańcza, Jureczkowi).

 

 • Projekt ochrony
  W ramach projektu „Upamiętnienie miejsc po cerkwiach na terenie BdPN oraz Parków Krajobrazowych” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ochrony Bioróżnorodności Karpat Wschodnich przystąpiono do realizacji zgłoszonych zamierzeń w programie ochrony zasobów kulturowych. Zlecono odnowienie 2 krzyży przydrożnych w Lutowiskach (Posada), oraz zaczęto przygotowania do wykonania krzyży upamiętniających miejsca po cerkwiach we wsiach Stuposiany, Bereżki, Dwernik, Smerek i Zatwarnica. Dokonano rekonstrukcji  krzyży żeliwnych z cmentarza w Tworylnem. W najbliższym czasie planujemy zamontować je na pierwotnym miejscu.

 

 • Cerkiew ogrodzona
  Wykorzystując stare żerdzie pozostałe po remoncie cerkwi w Bystrem wykonano wokół obiektu ogrodzenie z dwoma bramkami.

 

 • Wystawa fotografii „Za górą”
  Wspólnie z Ustrzyckim Domem Kultury zorganizowano wystawę fotograficzną pt. „Za górą” poświęconą historii ratowania i odbudowy cerkwi w Łopience. Autorem większości zdjęć był członek TONZ Zbyszek Kaszuba, który od lat kieruje akcją ratowania cerkwi.

 

 • Paszowa
  Na prośbę mieszkańców wsi Paszowa przeprowadzono wizję lokalną miejscowego cmentarza przycerkiewnego w celu uzgodnienia sposobów jego zabezpieczenia i renowacji unikalnych żeliwnych krzyży.

 

 • Bóbrka
  Przeprowadzono konsultację z mieszkańcami w sprawie renowacji starej kapliczki przydrożnej koło kamieniołomu.

 

 • Bieszczad T. VII
  Ukazał się kolejny Rocznik Historyczny „Bieszczad” T. VII.