Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2002 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 

 • Smolnik n/Sanem
  Po tej ludnej niegdyś wsi pozostało bardzo niewiele. W centralnej części wzniesienia zachowała się (cudem) dawna cerkiew a obecnie kościół rzymskokatolicki. Na zachód od niej, wzdłuż starej drogi przetrwały dwa kamienne postumenty krzyży przydrożnych. W lipcu dokonano rekonstrukcji brakujących żeliwnych krzyży. Odnowiono przy tej okazji postumenty łącznie z impregnacją kamienia, oczyszczono otoczenie z krzewów i drzew. Dzięki temu wzbogaceniu uległ krajobraz kulturowy otaczający cerkiew.

 

 • Ustrzycki kirkut 
  Tegoroczne prace polegały na ustawianiu macew na ustrzyckim kirkucie. Zostały one odnalezione ( nie pierwszy raz) podczas prac budowlanych na terenie miasta. W ten sposób zostały przywrócone na swoje pierwotne miejsce. Natomiast prace na terenie kirkutu w Lutowiskach polegały na odkrzaczeniu terenu oraz oczyszczeniu macew z zanieczyszczeń organicznych.

 

 • Krzyż w Caryńskiem
  Do Bieszczadzkiego Parku Narodowego przekazaliśmy wykonaną w 2001 r. replikę krzyża upamiętniającego prawdopodobnie

      950-lecie chrztu Rusi, w celu jego zamontowania na cerkwisku w Caryńskiem.

 

 • W terenie
  Przeprowadzono wizje lokalne na obiektach, w których prowadzone były prace remontowe przez inne jednostki tj. w Liskowatem i Krościenku (wymiana pokrycia dachu gontem na zabytkowych cerkwiach) a w Ustrzykach Dolnych przy pracach remontowych cerkwi grekokatolickiej.

 

 • Dwór obronny w Dźwiniaczu Dolnym
  W miejscowości Dźwiniacz Dolny odbyła się w obecności przedstawiciela konserwatora wojewódzkiego wizja lokalna mająca na celu zachowanie w stanie nienaruszonym pozostałości wałów ziemnych po starym dworze obronnym. Chęć opieki nad tym terenem wyrazili miejscowi agroturyści.

 

 • Wyprawy na Kresy
  W miesiącu maju odbył się kolejny wyjazd na Kresy. Trasa wiodła u podnuża połonin Wielkiego Wierchu. Były to wsie: Ryków, Bachnowate, Zawadka, Rosochacz i Myta, a w miesiącu lipcu prowadzono badania etnograficzne z miejscowości Mszaniec, Gałówka i Płoskie.

 

 • Na Zakarpaciu
  W ramach programu „Ginące zawody” realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Folkowym „Bojkowiana” zebrano bogaty materiał fotograficzny i opisowy dotyczący architektury i zabytków kultury materialnej na Zakarpaciu oraz w rejonie Boryni i Sianek.

 

 • Kolejka leśna
  W październiku przeprowadzono inwentaryzację przebiegu trasy nieistniejącej kolejki wąskotorowej w miejscowościach Mików i Duszatyn. Zlokalizowano duże fragmenty nasypów oraz obiektów infrastruktury.

 

 • BIESZCZAD T. IX
  Ukazał się dziewiąty tom, poświęcony między innymi: dziejom rodzin szlacheckich herbu Przestrzał, historii miejscowości Stebnik i Libuchora oraz bieszczadzkich wspomnień z okresu II wojny światowej.

 

 • Cmentarze żydowskie
  Zrealizowano grant finansowy na wykonanie dokumentacji cmentarzy żydowskich w Bieszczadach. Projekt obejmował cmentarze w miejscowościach Baligród, Lutowiska, Wola Michowa, Ustrzyki Dolne i Lesko.  Dokonano szereg prac porządkowych oraz wykonano bogatą dokumentację fotograficzną i opisową. Na cmentarzu w Woli Michowej wykonano mapkę rozmieszczenia zachowanych nagrobków. Kontynuacją tego programu były zajęcia przeprowadzone z młodzieżą szkół średnich o zabytkach ze szczególnym uwzględnieniem zabytków kultury żydowskiej. Opracowano koncepcję przyszłej wystawy fotograficznej „Zabytkowe cmentarze żydowskie w Bieszczadach”

 

 • Nagroda Marszałka
  W roku 2002 zespół redakcyjny „Bieszczada” otrzymał nagrodę specjalną Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.