Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2003 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 

 • X Tom BIESZCZADA
  W tym roku ukazał się dziesiąty, jubileuszowego tom Rocznika Historycznego BIESZCZAD. Zostało to zaakcentowane okolicznościową wystawą fotografii autorstwa członka naszego oddziału Andrzeja Szczerbickiego w Ustrzyckim Domu Kultury. Wystawa nosiła tytuł „Dziesięć lat z Bieszczadem”. Wernisaż miał miejsce 25 czerwca r. Wystawę można było oglądać do końca lipca.

 

 • Wystawa „Ściana wschodnia”
  Dzięki kontaktom z francuskim stowarzyszeniem „Bois Debout et Pologne” zorganizowano w miesiącu sierpniu w Ustrzyckim Doku Kultury wystawę fotograficzną francuskiego fotografika Luisa Nozati zatytułowaną „Ściana wschodnia”. Tematyka fotografii oscylowała wokół drewnianych zabytków sakralnych i ludowych wzdłuż całej wschodniej granicy Polski.

 

 • Środki na remonty obiektów zabytkowych
  Zarząd Oddziału w trakcie roku czynił energiczne starania w celu uzyskania środków finansowych na remont obiektów zabytkowych znajdujących się obecnie w Zarządzie Powiatu (Skarb Państwa). Są to na terenie gminy Ustrzyki Dolne drewniana cerkiew w Liskowatem a w gminie Czarna drewniana cerkiew w Bystrem. Obydwa obiekty są obecnie nieużywane do celów kultowych. Działania te polegały na wypełnieniu wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i przesłanie ich do banku danych w Urzędzie Marszałkowskim. Złożono również drugi wniosek w tym zakresie bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zaplanowanie środków finansowych na  rok 2004 w budżetach  wojewódzkich i marszałkowskich. Dodatkowo prowadzone były rozmowy w Starostwie Powiatu Bieszczadzkiego, które miały na celu koordynację starań o te środki finansowe. W efekcie Starosta po sugestiach z naszej strony przejął na siebie obowiązek dalszego pilotowania działań. Pod koniec roku prowadzone były w tej sprawie rozmowy pomiędzy Starostwem a Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

 • Stare cmentarze przycerkiewne
  To ciągle palący i nierozwiązany problem w Bieszczadach. W trakcie roku prowadzone były kilkakrotnie rozmowy z Wójtem Gminy Czarna na temat porządkowania starych, nieużywanych do celów kultowych cmentarzy będących de facto pod nadzorem prawnym gminy. Wójt złożył obietnicę, że w miarę możliwości spróbuje ten problem rozwiązać. Najważniejsze w tej sprawie jest ogrodzenie tych miejsc i przeprowadzanie drobnych prac porządkowych w postaci wycinki krzewów i drzew. Renowacja kamiennych nagrobków wymaga już profesjonalnych prac. TONZ od początku swojej działalności prowadził prace porządkowe na tych zapomnianych nieco miejscach m. in. w Liskowatem, Stebniku, Lipiu, Bandrowie, Michnowcu, Stuposianach, Bereżkach, Caryńskiem, Bystrem, Dwerniku, Tworylnem. W maju ukończono wieloletni cykl prac przy przenoszeniu macew odnalezionych na terenie Ustrzyk Dolnych na ich właściwe miejsce tj. na ustrzycki kirkut. Problem nie dotyczy oczywiście wyłącznie gminy Czarna. Dotyczy całego obszaru Bieszczad, Beskidu i tzw. Ściany Wschodniej.

 

 

 • Krzyże i kapliczki przydrożne
  W minionym sezonie wykonano wiele prac konserwatorskich przy krzyżach przydrożnych w Smolniku, Lipiu i Michniowcu.
  W miesiącu maju w wyniku rozmów i konsultacji z pracownikami Urzędu Miasta Ustrzyki przeprowadzono w ramach tzw. robót publicznych prace renowacyjne i konserwatorskie przy kaplicy przydrożnej w miejscowości Łodyna. Tzw. architektura przydrożna to kolejny po starych cmentarzach przykład podejścia do dziedzictwa kulturowego i tradycji. Niestety różnie z tym bywa w terenie i nadal „straszą” przy drogach okazałe niekiedy pomniki dawnej miejscowej kultury. Wydaje się, że najlepszym i skutecznym sposobem na ich ratowanie jest głęboka akcja podnoszenia świadomości mieszkańców i zmiana ich stosunku do tych obiektów. Są one w wielu przypadkach jedynymi „świadkami” po rdzennych mieszkańcach Bieszczadu.

 

 

 

 

 

bieszczadzkie krzyże przydrożne

 

 • Wyprawy na Kresy
  Jedna z tegorocznych wypraw została zorganizowana czerwcu w rejon Turki. Zwiedzano zabytki tego miasta jak również okoliczne wsie, dawne zaścianki szlacheckie: Ilnik, Radycz, i  Łosiniec.

 

 • Profesor Eugeniusz Waniek 
  Kolega Maciej Augustyn przez ostatnie lata prowadzi intensywną korespondencję z rodowitym mieszkańcem Ustrzyk Dolnych prof. Eugeniuszem Wańkiem, obecnie mieszkańcem Krakowa. Dzięki temu na stronach naszego „Bieszczada” ukazało się wiele unikalnych materiałów dotyczących Ustrzyk i okolic. Chociażby rysunki Profesora z czasów wojny. W związku ze zorganizowaną w Krakowie prezentacją akwarel znakomitego artysty, obrazującą m. in dzieje Ustrzyk, członkowie naszego Towarzystwa uczestniczyli w wernisażu tej wystawy. Profesor Waniek po naszych sugestiach wyraził chęć zorganizowania podobnej imprezy w rodzinnym miasteczku nad Strwiążem. TONZ planuje jej zrealizowanie w przyszłym roku.