Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2005 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 

 • Wyprawy na Kresy
  W czerwcu odbyła się wycieczka do Żółkwi. Zwiedzono dawne miasto obronne - siedzibę rodu Żółkiewskich. W programie było również zwiedzanie monastyru bazyliańskiego w  Krechowie.

 

 • Otwarcie Cmentarza Orląt we Lwowie
  TONZ był jednym z organizatorów bieszczadzkiego wyjazdu na otwarcie cmentarza Orląt we Lwowie w dniu 24 czerwca 2005 r. W drodze powrotnej ze Lwowa zwiedzano ruiny umocnień zamkowych dawnej posiadłości Tarłów i Mniszków we wsi Laszki Murowane.

 

 • Kawa czy herbata i zabytki
  Koledzy B. Augustyn, M. Darocha i A. Szczerbinki zostali zaproszeni do programu telewizji TVP 1 z cyklu „Kawa czy herbata”. W programie przedstawili historię oraz zabytki Bieszczadów, działalność TOnZ w zakresie ochrony zabytków regionu.

 

 • TOnZ w Radio Rzeszów
  Koledzy z Oddziału wzięli udział w sesji nagraniowej Polskiego Radia w Rzeszowie, efektem której był cykl audycji na temat ochrony zabytków w
  Bieszczadach oraz losów obiektów zabytkowych związanych z historią  Polski na Kresach.

 

 • Działania edukacyjne
  W ramach konferencji poświęconej rozwojowi Euroregionu Karpackiego zorganizowanej przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej, kol. Arkadiusz Kryda przeprowadził szkolenie z zakresu architektury drewnianej i ochrony zabytków regionu bieszczadzkiego.
  Natomiast w Lutowiskach kol. Maciej Augustyn udzielił pomocy w organizacji Ekomuzeum. Jej celem było opracowanie warstwy historycznej tworzonego szlaku turystycznego na terenie gminy Lutowiska.

 

 • Bieszczadzka Kolejka Leśna
  W kwietniu i maju dokonano przeprowadzono inwentaryzację terenową dawnej linii kolejki wąskotorowej z Wetliny do Moczarnego. Efektem tych prac będzie artykuł w kolejnym roczniku Bieszczad nr 12.

 

 • Remont kapliczki przydrożnej w Trójcy
  W lipiec 2005 r. członkowie TONZ przeprowadzili remont kapliczki przydrożnej w nieistniejącej wsi Trójca (gm. Ustrzyki Dolne). Prace polegały na oczyszczeniu i otynkowaniu bryły kapliczki, pomalowaniu impregnatem gontowego daszka oraz uporządkowanie terenu wokół obiektu.

 

 • „Villa Neve”
  Kolega Czesław Darocha znalazł i zainteresował inwestora dla ratowania jednego z cenniejszych obiektów zabytkowych w Ustrzykach Dolnych tzw. „starego pogotowia”. Owocem starań było przejęcie obiektu na własność. Następnie przez cały rok trwały kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie. Zakończenie remontu i otwarcie obiektu przewidziane jest na następny rok.

 

 • Cerkiew w Smolniku n/Sanem
  W związku z trwającymi pracami konserwatorskimi w dawnej cerkwi pw. św. Michała Archanioław Smolniku n/Sanem (obecnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP) kol. Mieczysław Darocha i Bogdan Augustyn kilkakrotnie w ciągu roku wizytowali obiekt celem kontroli i konsultacji z wykonawcą.

 

 • Cmentarz w Dobromilu
  Z inspiracji i pod opieką TONZ w październiku 2005 r., młodzież z ustrzyckiego Zespołu Szkól Licealnych porządkowała wraz z ukraińską młodzieżą ze szkoły w Striłkach polskie groby na cmentarzu w Dobromilu (Ukraina). Na wiosnę przewidziane jest wspólne porządkowanie starego cmentarza greckokatolickiego w Lipiu (gmina Czarna, powiat bieszczadzki).