Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2007 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 • Bieszczadzka Kolejka Leśna
  W marcu 2007 dokonano inwentaryzacji opisowo – fotograficznej szlaku bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej. Tym razem odcinka z Woli Michowej do Nowego Łupkowa. W listopadzie natomiast zapoznano się z archiwum kolejki w Majdanie oraz wykonano inwentaryzację części kartograficznej poprzez skanowanie i fotografowanie schematów, map i szkiców zachowanych urządzeń kolejkowych. Zebrane materiały zostaną opublikowane w kolejnym numerze Rocznika „Bieszczad”.

 

 • Wyprawy na Kresy - Podole
  W dniach 28 kwiecień – 2 maj 2007 r. zorganizowano wycieczkę na Podole. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miejsc związanych z historią Rzeczpospolitej m.in. Jazłowiec, Zaleszczyki, Czerwonogród, Buczacz, Potok Złoty, Strusów, Zarwanicę, Tarnopol. Zapoznali się ze stanem zachowania zabytków na Kresach zarówno tych związanych z polskością, jak i należących do kanonu dziedzictwa Ukrainy i Rusi.

 

 • Bojkowszczyzna
  W kwietniu zorganizowano roboczy wyjazd na w okolicę wsi Rozłucz w celu zebrania dokumentacji fotograficzno – historycznej. Materiały i obserwacje posłużą do wydania artykułu w Roczniku „Bieszczad”.

 

 

 

 

 

zabytki w okolicy Rozłucza

 

 • Plener fotograficzny
  W czerwcu 2007 roku zorganizowano plener fotograficzny dla młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na trasie Hulskie – Krywe – Tworylne. Młodzież fotografowała pozostałości obiektów sakralnych w tych nieistniejących obecnie bieszczadzkich wsiach oraz zapoznawała się z historią tych miejscowości.
  We wrześniu zorganizowano plener malarski i fotograficzny w Michniowcu i Bystrem, którego tematem była między innymi tematyka obiektów zabytkowych zachowanych na terenie wsi.
  W październiku młodzież  licealna brała udział w wycieczkach:
  A/ o tematyce cerkiewnej na trasie: Ustrzyki Dolne – Żłobek – Rabe – Czarna – Chmiel.
  B/ szlakiem kościołów rzymsko-katolickich na trasie: Ustrzyki Dolne – Uherce – Lesko – Zagórz – Hoczew – Średnia Wieś.
  C/ Krosno do Muzeum Miejskiego.
  D/ Muzeum Historyczne w Sanoku - zwiedzanie ekspozycji ikon i wykład o malarstwie ikon prowadzony przez pracownika naukowego tejże placówki.
  Podsumowaniem plenerów fotograficznych był udział młodzieży w konkursie fotograficznym organizowanym przez Fundację Bieszczadzką „Chrońmy dziedzictwo naszego regionu”. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych zdobyli wszystkie główne nagrody.

   

 • Ekomuzea
  W miesiącach sierpień – listopad 2007 TONZ był organizatorem cyklu warsztatów szkoleniowych związanych z ochroną krajobrazu kulturowego i historycznego pod kątem organizacji ekomuzeów w Bieszczadach. Odbyły się zajęcia z zakresu m.in. historii, architektury lokalnej, aspektów kształtowania gospodarczego i prawnego  krajobrazu,  ochrony zabytków. Wzięło w nich udział przeszło 100 osób z terenu 9 gmin bieszczadzkich. Uczestnicy warsztatów wywodzili się ze środowisk agroturystów, pracowników samorządowych, oświaty, leśników, lokalnych działaczy społecznych. Zadanie zrealizowano w ramach projektu LEADER+ przy współpracy z Fundacją Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska.
  W trakcie realizacji projektu wytypowano kilka miejscowości o dużym potencjale organizacyjnym i środowiskowym, stanowiącym dobrą bazę wyjściową do stworzenia ekomuzeum. Są to miejscowości: Hoszów, Jałowe, Bandrów, Zatwarnica, Michniowiec, Bystre, Komańcza, Hoczew, Baligród, Polana. Czas pokaże na ile ta inicjatywa zainspiruje lokalną społeczność. Koordynatorem projektu był Bogdan Augustyn.

 

 

 

 

 

warsztaty

 

 • Festyn w Michniowcu 
  W lipcu mieszkańcy Michniowca zorganizowali festyn ludowy, nawiązujący do historycznych uwarunkowań wsi. W trakcie imprezy pokazano wiele archiwalnych zdjęć, jak również wykonano rysunki a nawet makiety obiektów historycznych. Udostępniono w formie ekspozycji stare sprzęty, maszyny i urządzenia rolnicze. Tak zorganizowana impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem również turystów. W czasie festynu udostępniono do zwiedzania cerkiew w Bystrem z fachową obsługą przewodnicką.

 

 • Cerkiew w Bystrem i Liskowatem
  Z inicjatywy Oddziału, w październiku 2007 r. został wystosowany wniosek do Ministerstwa Finansów w sprawie udzielenia funduszy na remont cerkwi w Bystrym i Liskowatem. Został on równolegle poparty przez Wojewodę Podkarpackiego i Starostę Bieszczadzkiego. Planowana kwota dotacji, która wynosiła 600.000 zł. pozwoliłaby na zabezpieczenie tych dwóch opuszczonych obiektów przed dalszym zniszczeniem. (obydwa są zagrożone katastrofą budowlaną !).
   Problemem okazał się brak czasu na wykonanie i rozliczenie robót przed końcem roku a Ministerstwo nie zgodziło się na przeniesienie wspomnianej kwoty na rok następny. Niestety podobnie jak w latach poprzednich problemem okazały się przepisy budżetowe. Wymienione obiekty są własnością Skarbu Państwa.

 

 • Kościół w Turce
  Z inicjatywy kolegów Bogdana Kochanowicza i Adama Mehala przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz parafii rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Turce (obecnie Ukraina). W związku z tym został wydany folder i widokówki z architekturą kościoła. Zebrane fundusze na remont świątyni przekazano proboszczowi.

 

 

 

 

 

kościół w Turce

 

 • Prace konserwatorskie
  W październiku 2007 prowadzono prace porządkowe przy grobowcu rodziny Nanowskich na cmentarzu komunalnym w Ustrzykach Dolnych (Dawniej Jasień). Prace obejmowały wycięcie drzew i krzewów, oczyszczenie ziemnej mogiły i balustrady wokół grobowca.