• Wycieczkę na Kresy – Wołyń   (30 kwiecień – 3 maj)
  Zarząd Oddziału zorganizował dla członków Oddziału w dniach 30 kwiecień – 3 maj wycieczkę na Wołyń (obecnie Ukraina). Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miejsc związanych z historią Polski m.in. Krzemieniec, Brody, Podkamień, Poczajów, Międzybórz, Olesko, Dubno, Tarnopol. Zapoznano się ze stanem zabytków na Kresach zarówno tych związanych z polskością, jak i należących do kanonu dziedzictwa Ukrainy i Rusi.

 

 

 

 

 

 

zabytki Wołynia

 

 • Ekomuzeum w Zatwarnicy
  W miesiącach sierpień – wrzesień przeprowadzono konsultacje o tematyce historycznej oraz przeprowadzono inwentaryzację krajobrazową  na obszarze Ekomuzeum w Zatwarnicy w trakcie organizacji trasy historyczno- przyrodniczej.

 

 

 

 

 

ruiny cerkwi w Krywem

 

 

 • Trasa kolejowa Sambor-Stanisławów-Rachów-Mukaczewo-Użgorod-Sianki-Stary Sambor 

      Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej.

 

 • Liskowate
  Najbardziej palącym problemem jest stan byłej cerkwi w Liskowatem, której grozi zawalenie.

 

 

 

 

 

cerkiew w Liskowatem

 

 

 • Wycieczkę na Kresy - Różanka Wyżnia  (2-4 październik)

 

 

 

 

 

 

osobliwości Różanki

 

 • Bystre
  -W ramach Programu „Działaj Lokalnie”  uzyskano grant w wysokości 5500 zł. na projekt „Rewitalizacja krajobrazu kulturowego wsi Bystre”. W okresie 1.07. 2009 do 20.12.2009 r. wykonano:
           1.Renowację 18 zabytkowych kamiennych krzyży przydrożnych i cmentarnych.
           2.Zabezpieczenie otoczenia cerkwi w Bystrem poprzez wykonanie drewnianego ogrodzenia.   
           3.Wykonano ekspozycję fotograficzną w cerkwi w Bystrem „Zabytki sztuki cerkiewnej w 
  Bieszczadach”.
           4.Wydano folder promujący miejscowość Bystre i jego zabytki.
           5.Wykonano tablicę informacyjną o zespole zabytkowym wsi Bystre.

      - W listopadzie wykonano drewniane ogrodzenie wokół cerkwi w Bystrem. Materiał na ogrodzenie został przyznany przez    

      Nadleśnictwo Brzegi Dolne. W przygotowaniu materiału ogrodzeniowego pomogła Gmina Czarna, natomiast samo ogrodzenie 

      zostało wykonane przez członków Oddziału.
      - W listopadzie złożono wniosek o przydzielenie dotacji na gruntowny remont cerkwi w
 Bystrem. Projekt w ramach funduszy z 

      programu ochrony dziedzictwa kulturowego Ministra Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego został złożony wspólnie ze 

      Starostą Powiatu Bieszczadzkiego.

 

 

 

 

 

tablica i folder z Bystrego

 

 

 • Michniowiec
  W ramach programu „Inicjatywy na szlaku Zielony Rower” uzyskano grant w wysokości 4000 zł. na projekt „Promowanie walorów krajobrazu kulturowego i historycznego wsi Michniowiec pod kątem turystyki kulturowej.” W okresie 2.11.2009 r -  20.12.2009 r. wykonano tablice informacyjną lokalizującą obiekty historyczne i kulturowe oraz wydano folder promujący miejscowość Michniowiec i jego zabytki.

 

 

 

 

 

tablica i folder z Michniowca

 

 

 • Rabe
  Dzięki inicjatywie członków oddziału z Rabego zebrano fundusze na remont fundamentów drewnianego kościoła (dawnej cerkwi) w  tej miejscowości.

 

 • Turka
  Dzięki inicjatywie członków oddziału w Czarnej wydrukowano 1000 pamiątkowych kartek pocztowych, które przekazano parafii rzymskokatolickiej w Turce (obecnie na Ukrainie) celem rozprowadzania cegiełek na remont tamtejszego kościoła rzymskokatolickiego.

 

 • Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadzie
  W listopadzie dokonano inwentaryzacji trasy kolejki wąskotorowej na odcinku Majdan-Przysłup. Jej owocem będzie kolejny artykuł „szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadzach” w następnym Roczniku Bieszczad.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2009 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki