Kronika 2019WIEŚCI Z LISKOWATEGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 maja 2019 r. - zapraszamy do prac porządkowych przy cerkwi i cmentarzu w Liskowatem:


WIEŚCI Z BYSTREGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W maju przeprowadzono kolejną fazę prac remontowo - konserwatorskich cerkwi. Wymienione zostało obicie deskowe (szalunek) ścian transeptu od strony południowej oraz uzupełniono fragment dachu gontami. Prace sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego oraz ze środków własnych TONZ.


ODPUST W BYSTREM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 IX 2019 odbędzie się w Bystrem odpust Św. Michała Archanioła.


ODPUST W BYSTREM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 września w cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Bystrem odbył się po kolejny odpust.
Mszę świętą odpustową odprawił proboszcz parafii Czarna ks. Jan Bróż.
UPAMIĘTNIENIE MORDU NA JEŃCACH POLSKICH W URYCZU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historia: W dniu 22 września 1939 r. w trakcie kampanii wrześniowej kolumna jeńców 4 Pułku Strzelców Podhalańskich (stacjonujący przed wojną w Cieszynie) znalazła się w miejscowości Schodnica (k. Borysławia), gdzie konwojenci niemieccy dokonali selekcji. Tych, którzy podali się za Ślązaków i Ukraińców, zwolniono, a resztę, ok. 80 żołnierzy, poprowadzono do wsi Urycz i zamknięto w gospodarskiej stodole, w której, jak ich zapewniano, mieli przenocować. Około godz. 15.00 Niemcy oblali zaryglowaną stodołę benzyną, podpalili i obrzucili granatami. Niemal wszyscy jeńcy spłonęli żywcem. Z całej grupy ocalało trzech żołnierzy, którym udało się uciec. Spalone ciała zostały zakopane w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu znajdującym się w południowej części wsi. Z czasem miejsce to zostało zapomniane.

Uroczystości w Uryczu: 22 września 2019 r. godz. 15.00 we wsi Urycz (rejon Borysław) w 80-tą rocznicę tego bestialskiego mordu miała miejsce szczególna uroczystość. Jej głównym punktem było poświęcenie zbiorowej mogiły oraz ufundowanego krzyża przez duchownego obrządku greckokatolickiego, będącego gospodarzem miejsca oraz księdza Andrzeja Migrała z Turki i odmówienie modlitw za spalonych żywcem polskich Strzelców Podhalańskich. Na uroczystości obecna była delegacja z Cieszyna w osobach m.in. wicestarosty oraz wnuka ocalałego żołnierza Jana Marka i Krzysztofa Nieściora, żołnierza w mundurze IV Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu II Rzeczpospolitej. Obecni byli też przedstawicie polskiego konsulatu we Lwowie, Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej z Borysławia z prezesem Sergiuszem Sylantiewem, członkowie TONZ Tadeusz Kusy, Jacek Ostasz, Mieczysław Darocha, Marzena Zając, mieszkańcy Polany oraz wójt gminy Czarna Bogusław Kochanowicz, przedstawiciele miejscowych władz gminnych z panią wójt na czele a także mieszkańcy Urycza. Wszystkie delegacje złożyły wiązanki, a ich przedstawiciele wygłosili okolicznościowe mowy.
UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki