Wieści z Bystrego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W cerkwi bystrzańskiej zakończone zostały tegoroczne prace remontowe i konserwatorskie. Objęły one strefę babińca. Wymienione zostało pokrycie blachy na kopule, obicie deskowe tamburu oraz okna. Wewnątrz wymieniono kilka najbardziej zniszczonych fragmentów belek zrębu w obrębie nawy. Dzięki pracom remontowym po raz pierwszy od kilkunastu lat do wnętrza obiektu nie przedostaje się woda. Plany na rok następny obejmują remont kopuły głównej.

       

       PRACE ZABEZPIECZAJĄCE W KRYWEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trwa kolejny etap prac zabezpieczających ruiny cerkwi w Krywem n/Sanem. Z inicjatywy Gminy Lutowiska, która pozyskała na ten cel fundusze, udało się odtworzyć sklepienia okien ściany północnej, odtworzyć okno w prezbiterium, zabezpieczyć ścianę szczytową i mury świątyni. W dalszej perspektywie jest przebudowa ścian zakrystii, a także remont dzwonnicy.

     WIEŚCI Z BYSTREGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpoczął się kolejny etap remontu i konserwacji cerkwi. Ponieważ tegoroczne fundusze jakie pozyskał TONZ dorównują poziomem ubiegłorocznym (ok. 75.000 zł) nie pozwala to na realizację wcześniejszych zamierzeń. Najważniejsze jest obecnie zabezpieczenie kopuły nad babińcem, gdzie do wnętrza dostaje się woda. Planowana jest zatem wymiana poszycia dachowego, elementów konstrukcyjnych oraz obicia deskowego tamburu. Wymieniona zostanie również część okien. Prace te powinny zabezpieczyć obiekt na tyle, aby nie dostawała się do jego wnętrza woda.
WIRTUALNY ROHATYN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentujemy kolejny ciekawy spacer wirtualny po jednej z najstarszych drewnianych cerkwi. Cerkiew pw. św. Ducha w Rohatynie została zbudowana w 1546 r., chociaż inne źródła podają datę 1598 r. Najstarsza część cerkwi jest trójdzielna. Ma nieco nietypową konstrukcję. Składa się z centrum - nawy na planie kwadratu, nad którą wznosi się czworoboczne zwieńczenie z łamanym dachem namiotowym i ażurową wieżyczką na ośmiobocznym bębnie, oraz pięciobocznego babińca i takiegoż prezbiterium. Całość pokrywa wysoki dach z szerokim okapem. W XVIII wieku od przodu dobudowana została dwukondygnacyjna dzwonnica z dwoma szerokimi okapami, również zwieńczoną spiczastym dachem namiotowym. Wejście do świątyni zdobi rzadko już spotykany portal o gotyckim wykroju. Największą atrakcją dla zwiedzających jest bogato rzeźbiony ikonostas wykonany w latach 1648-1650 przez lwowskich mistrzów na zlecenie miejscowego bractwa cerkiewnego. Jest jednym z najcenniejszych zachowanych obiektów tego typu w Galicji Wschodniej. Wysokie walory artystyczne prezentują częściowo zachowane polichromie ścienne. Od 1983 r. cerkiew stanowi filię Muzeum Architektury i Malarstwa w Iwano-Frankowsku. http://incognita.day.kiev.ua/museums/rohatyn/
WIRTUALNE ZABYTKI - MICHNIOWIEC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerkiew w Michniowcu (Gmina Czarna), obecnie Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela fascynuje pięknym położeniem i unikalną konstrukcją. Również jej wnętrze z pełnym wyposażeniem cerkiewnym kryje wiele niespodzianek. Niestety nie zawsze jest ono dostępne. Od lipca zwiedzanie świątyni możliwe jest w internecie.
Polecamy: http://360tv.pl/architektura/194-cerkiew-greckokatolicka-pw-narodzenia-bogurodzicy-w-michniowcu
OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zbiórkę publiczną przeprowadzono na podstawie decyzji nr 159/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. Ministra Spraw Wewnętrznych. Prowadzona była od 15.06.2012 do 15.06.2013 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie wpłat pieniężnych na wydzielone konto TOnZ Oddział Bieszczadzki w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym. Celem przeprowadzenia zbiórki było wsparcie finansowe prac remontowo-konserwatorskich kopuły bocznej cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Bystrem.

  1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 8032,02 zł słownie: osiem tysięcy trzydzieści dwa złote i dwa grosze.
  2. Nie zebrano (jak wstępnie planowano) żadnych darów rzeczowych w postaci materiałów budowlanych i konserwatorskich, tj. drewna na rusztowanie, tarcicy, blachy oraz impregnatów do drewna.
  3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki – 20 zł (opłata bankowa za otwarcie rachunku).
  4. Kwotę 8012,02 zł przeznaczono na remont kopuły bocznej cerkwi w Bystrem.

* * *

Zarząd Bieszczadzkiego Oddziału TOnZ składa wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania. Dzięki Państwa ofiarności możliwe było poszerzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich przy tym zabytkowym obiekcie. Remont będzie kontynuowany w tym roku i – miejmy nadzieję – uda się go nam doprowadzić do szczęśliwego finału. Piękny przykład drewnianej sakralnej architektury karpackiej będzie mógł zachwycać kolejne pokolenia miłośników Bieszczadów.NOWE CERKWIE NA LIŚCIE UNESCO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków – ICOMOS, organizacja doradcza Komitetu Światowego Dziedzictwa wydała pozytywną rekomendację dla wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO "Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat". Osiem z nich znajduje się w Polsce i są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (wszystkie na Podkarpaciu) oraz cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach - dawniej Rychwałdzie, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (wszystkie w Małopolsce). Osiem cerkwi po ukraińskiej stronie granicy to: obwód lwowski - cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu, obwód iwanofrankowski - cerkiew św. Ducha w Rohatyniu, cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym, obwód zakarpacki - cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku.

Źródło: http://www.nid.pl/idm,100,idn,3268,juz-tylko-krok-do-listy-swiatowego-dziedzictwa-unsesco.html
REDYK KARPACKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latem szykuje się bardzo ciekawa i mocno osadzona w kulturze pasterskiej Karpat impreza „REDYK KARPACKI”. Niesamowity pomysł, który może i powinien przynieść ciekawe efekty kulturowe a może i gospodarcze. Warto śledzić zamiary organizatorów a latem włączyć się do redyku! Więcej: http://www.redykkarpacki.pl/

     Jałowe po remontach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dawna cerkiew w Jałowem k. Ustrzyk Dolnych doczekała się po kilku latach starań gruntownego remontu podmurówki. Jej wadliwe wykonanie przed laty spowodowało powolne naruszenie stabilności obiektu. Betonową podmurówkę zastąpiono kamienną, zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. Zakres prac obejmował również całkowitą wymianę ścian i dachu zakrystii.

Rewitalizacja Zamku Sobień

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na początku lutego zawiązała się na Zamku Sanockim grupa entuzjastów ratowania pozostałości Zamku Sobień. Celem jest powołanie stowarzyszenia a dalsze jego działania mają być związane z rewitalizacją nie tylko pozostałości po zamku Kmitów ale ochrony całego wzgórza, cennego również pod względem przyrodniczym. U jego podnóża zachowały się także bunkry z okresu II w. św. (tzw. Linii Mołotowa). TONZ wspiera tę akcję - warto!

Szczawne - Turzańsk. Digitalizacja polichromii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postępującej szybko degradacji cennych polichromii ściennych znajdujących się we wnętrzach cerkwi w Turzańsku i Szczawnem, zdecydowały o przygotowaniu aplikacji do Narodowego Instytutu Audiowizualnego, przedmiotem której było wykonanie kompleksowej digitalizacji obu zespołów malarstwa ściennego. Efekty tego projektu znajdziecie na specjalnych stronach. Cerkiew w Turzańsku w związku ze staraniami o wpisanie jej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO przeszła w ostatnich latach szereg remontów i prac konserwatorskich. W gorszym stanie jest obecnie cerkiew w Szczawnem, która wymaga szybkiego przeprowadzenia prac konserwatorskich.
http://www.cerkiew-szczawne.pl/home/start.html
http://www.cerkiew-turzansk.pl/home/start.html

Cerkiew w Bystrem - pomoc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponieważ chcemy kontynuować remont cerkwi w Bystrem apelujemy do Państwa z początkiem roku o przekazywanie 1 % podatku na ten cel. Procedura jest bardzo prosta i zapewne Wam znana. Wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać KRS ZG TOnZ 0000131582 z dopiskiem "Cerkiew w Bystrem". Liczymy na wszystkich, którym ochrona zabytków leży na sercu.


UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki