Bieszczadzki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami działa już od 25 lat. Zapraszamy do zapoznania się z programem, relacją oraz galerią zdjęć z obchodów, które miały miejsce w Ustrzykach Dolnych w dniach 17-18. IX. 2010 roku.

 

Program:

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ustrzykach Dolnych ul. Rynek 5

17.09.2010 (piątek)

godz. 18:00 – otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Szczerbickiego „Zabytki na Kresach”

18.09.2010 (sobota)

Sala konferencyjna pensjonatu Villa Neve w Ustrzykach Dolnych ul. Fabryczna 9

gody. 10:00 – otwarcie konferencji „25 LAT OCHRONY ZABYTKÓW W BIESZCZADACH”

godz. 10:10 – „Społeczna aktywność w ochronie zabytków” Wiesław Kaczmarek,

                     prezes Zarządu Głównego TOnZ

godz. 10:25 – „Zabytkowe cmentarze żydowskie w Bieszczadach Zachodnich”

                          dr hab. Andrzej Trzciński, UMCS Lublin Instytut Kulturoznawstwa

                     Zakład Kultury i Historii Żydów

godz. 11:05 – przerwa (kawa, herbata)

godz. 11:20 – „Z Karpat Polskich na Ukrainę – 30 lat ratowania materialnego dziedzictwa

                     kulturowego w ramach TOnZ” dr Janusz Smaza, kier. Katedry Konserwacji i 

                     Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury

                     Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

godz. 12:00 – „Krótka historia Bieszczadzkiego Oddziału TOnZ” Andrzej Szczerbicki,

                     TOnZ O/Bieszczadzki

godz. 12:20 – dyskusja

godz. 13:00 – przerwa (kawa, herbata, przekąski)

godz. 13:30 – „Drewniane cerkwie i kościoły w Bieszczadach; historia i stan obecny”

                     – rekonesans terenowy (Równia, Hoszów, Czarna, Michniowiec, Bystre),

                     prowadzenie Bogdan Augustyn, TOnZ O/Bieszczadzki

godz. 16:00 – Podarowanie ikony św. Michała Archanioła ufundowanej i wykonanej do cerkwi

                     w Bystrem przez Adama Przybysza bieszczadzkiego artystę malarza, 

                     rzeźbiarza, medaliera, ilustratora

godz. 16:15 – Wieczorne rozmowy o zabytkach – ognisko, kiełbaski, bigos

GALERIA

kliknij na wybrane zdjęcie