Najstarsza wzmianka o popie w Michniowcu pochodzi z 1557 r. Był nim Damian Mansowicz syn Lucae Lytwina. Można zatem wnioskować, że we wsi istniała już wówczas cerkiew. Niejasna jest data budowy obecnej świątyni pw. Narodzenia Bogurodzicy. Najczęściej wymienianymi datami w dokumentach jest rok 1863 lub 1868. Świątynia jest orientowana i stoi na miejscu poprzednich. Jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami, trójdzielna i trójkopułowa. Prezbiterium (wiwtar) zamknięte trójbocznie. Nawa na rzucie ośmioboku (unikalne rozwiązanie w Karpatach). Babiniec prostokątny z nadwieszonym nad nim chórem muzycznym wypuszczonym do nawy. Kopuła nad nawą wsparta wewnątrz na narożnych słupach, co jest raczej rzadkością w cerkwiach tego typu. Od strony północnej dobudowana zakrystia z wejściem bocznym, od zachodniej zaś kruchta z wejściem głównym. Trzecie, boczne wejście od strony południowej do nawy. Podmurówka kamienna przykryta daszkiem gontowym. Dachy sferycznych kopuł kryte blachą zwieńczone pseudolatarniami z krzyżami. Wewnątrz zachował się ikonostas, częściowo rozmopoprzez cofnięcie carskich wrót za ołtarz. Od 1971 r. jest to kościół filialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. W okresie międzywojennym parochami w Michniowcu byli kolejno: ks. Hryhorij Kanda i ks. Sofron Kolida. Diakami byli Hryhorij Smolij i Ołeksa Matiszak. Plebania wybudowana w 1908 r. znajdowała się ok. 400 m na północ od cerkwi. Budynek ten stoi do dziś. Obok cerkwi. Wybudowano w 1904 roku nową drewnianą dzwonnicę o konstru-kcji zrębowosłupowej. Znamy jej budowniczego, którym był Jakub Grib. Wokół cerkwi istniał pierwotnie cmentarz, je-dnak co najmniej od połowy XIX w. pochówki odbywały się już w nowym miejscu, kilkadziesiąt metrów na południe. W sąsiedztwie cerkwi po wschodniej stronie natrafić można na mocno już zniszczony grób. Po północnej stronie świątyni stoi okazały postument zwieńczony żeliwnym krzyżem. Jest to prawdopodobnie pamiątka misji duchownej jaka miała tu miejsce w 1901 r. Kilka metrów przed nim stoi duży drewniany krzyż upamiętniający podobne wydarzenie z 1992 i 2002 r. Na cmentarzu zachowało się jedynie 6 krzyży nagrobnych. Na dwóch postumentach wyryto, symbol kielichów, na innym widnieje wyraźna data 1913. Więcej w "Bieszczadzie" nr 5.

DAWNA CERKIEW W MICHNIOWCU

cerkiew w Michniowcu pw. Narodzenia Bogurodzicy

dziś kościół filialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

cerkiew w Michniowcu

 

DAWNA CERKIEW W MICHNIOWCU

pw. Narodzenia Bogurodzicy

dziś kościół filialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

Najstarsza wzmianka o popie w Michniowcu pochodzi z 1557 r. Był nim Damian Mansowicz syn Lucae Lytwina. Można zatem wnioskować, że we wsi istniała już wówczas cerkiew. Niejasna jest data budowy obecnej świątyni pw. Narodzenia Bogurodzicy. Najczęściej wymienianymi datami w dokumentach jest rok 1863 lub 1868. Świątynia jest orientowana i stoi na miejscu poprzednich.

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

obsługa merytoryczna:

bogdan@tonzbieszczadzki.pl

administracja strony:

tomek@tonzbieszczadzki.pl

galeria

Jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami, trójdzielna i trójkopułowa. Prezbiterium (wiwtar) zamknięte trójbocznie. Nawa na rzucie ośmioboku (unikalne rozwiązanie w Karpatach). Babiniec prostokątny z nadwieszonym nad nim chórem muzycznym wypuszczonym do nawy. Kopuła nad nawą wsparta wewnątrz na narożnych słupach, co jest raczej rzadkością w cerkwiach tego typu. Od strony północnej dobudowana zakrystia z wejściem bocznym, od zachodniej zaś kruchta z wejściem głównym. Trzecie, boczne wejście od strony południowej do nawy. Podmurówka kamienna przykryta daszkiem gontowym. Dachy sferycznych kopuł kryte blachą zwieńczone pseudolatarniami z krzyżami. Wewnątrz zachował się ikonostas, częściowo rozmopoprzez cofnięcie carskich wrót za ołtarz.

Od 1971 r. jest to kościół filialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. W okresie międzywojennym parochami w Michniowcu byli kolejno: ks. Hryhorij Kanda i ks. Sofron Kolida. Diakami byli Hryhorij Smolij i Ołeksa Matiszak. Plebania wybudowana w 1908 r. znajdowała się ok. 400 m na północ od cerkwi. Budynek ten stoi do dziś. Obok cerkwi. Wybudowano w 1904 roku nową drewnianą dzwonnicę o konstru-kcji zrębowosłupowej. Znamy jej budowniczego, którym był Jakub Grib.

 

 

Wokół cerkwi istniał pierwotnie cmentarz, je-dnak co najmniej od połowy XIX w. pochówki odbywały się już w nowym miejscu, kilkadziesiąt metrów na południe. W sąsiedztwie cerkwi po wschodniej stronie natrafić można na mocno już zniszczony grób. Po północnej stronie świątyni stoi okazały postument zwieńczony żeliwnym krzyżem. Jest to prawdopodobnie pamiątka misji duchownej jaka miała tu miejsce w 1901 r. Kilka metrów przed nim stoi duży drewniany krzyż upamiętniający podobne wydarzenie z 1992 i 2002 r. Na cmentarzu zachowało się jedynie 6 krzyży nagrobnych. Na dwóch postumentach wyryto, symbol kielichów, na innym widnieje wyraźna data 1913.

Więcej w "Bieszczadzie" nr 5.

schematyczny plan świątyni

 

Dawna plebania, tzw. popówka, w latach 90-tych XX wieku

fot. B. Augustyn

opracował: Bogdan Augustyn