Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2010 rok:

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki

 • Bieszczad 1 i 2                                                                                                                                                                                                 Dla miłośników i kolekcjonerów Bieszczada mamy ciekawą informację. Początkiem 2011 r. ukaże się drukiem wznowienie 1 i 2 tomu. Dla wielu naszych czytelników będzie to okazja do uzupełnienia całości. Różnica jest tylko taka, że pierwsze dwa numery Bieszczada zostały wydane techniką ksero. Obecnie będzie to jedno podwójne wydanie. Równocześnie rzecz jasna drukujemy tom 16. Zapraszamy do lektury.

 

 

 

 

 

 wznowienie Bieszczada

 

 • Cerkiew w Baligrodzie                                                                                                                                                                             Obecny rok najwyraźniej moźna uznać za "rok cudów". Po konsekracji cerkwi w Komańczy drugim uratowanym obiektem cerkiewnym jest świątynia w Baligrodzie. Prace przy jej odbudowie trwają już od pewnego czasu jednak obecny rok był przełomowy, gdyż ostatecznie ukończono remont dachu. Obecnie bedzie można skupić sie na renowacji murów i wnętrza, co potrwa zapewne kilka lat.

 

 

 

 

 

świątynia w Baligrodzie

 

 • Konsekracja cerkwi w Komańczy
  Dnia 13 października b.r. odbyła się uroczysta konsekracja Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Opieki (Pokrowy) Najświętszej Marii Panny w Komańczy. Po blisko 4 latach od nieszczęsnego pożaru Świątynia została całkowicie odbudowana, łącznie z rekonstrukcją wnętrza (ikonostas, ołtarz). Podniosłej uroczystości przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski. W poświęceniu ołtarza, ikonostasu, obrazów i ścian cerkwi oraz uroczystej Liturgii udział wzięli: Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Adam ordynariusz Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Augustyn, Arcybiskup Lwowski i Halicki, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz Biskup Gorlicki. Przybyło duchowieństwo z różnych diecezji oraz goście z Ukrainy, Kanady, USA, Niemiec i Słowacji. W Komańczy gościli również duchowni Kościoła rzymskokatolickiego, polskokatolickiego oraz grekokatolicy z okolicznych parafii. Podczas homilii i przemówień często padało słowo „cud” w odniesieniu do faktu odbudowy. Rzeczywiście w Bieszczadach jest to pierwszy przypadek całkowitego odtworzenia obiektu sakralnego po wojnie.

 

 

 

 

 

komanecka uroczystość

 

 • 25-lecie bieszczadzkiego TOnZ-u !!!!
  W dniach 17-18.IX.2010 roku w Ustrzykach Dolnych i w Bystrem miały miejsce obchody 25 lat działanie naszego Oddziału w Bieszczadach.

 

dowiedz się więcej

 

 

 • Cerkiew w Bystrem
  W czerwcu i lipcu wymieniono fragment zniszczonej podłogi w nawie cerkiewnej. Dzięki temu zwiedzanie obiektu odbywa się odtąd bez dotychczasowych utrudnień. W pracach uczestniczyli również koledzy z Ukrainy.

 

 

 

 

 

 

remont w cerkwi

 

 • Cmentarz w Lipiu
  W czerwcu członkowie Oddziału dokonali wizji lokalnej starego cmentarza przycerkiewnego w Lipiu. Niiepokojące jest postępujące zarastanie tego sakralnego miejsca co siłą rzeczy ma destruktywny wpływ na znajdujące się tam zabytkowe nagrobki oraz wciąż jeszcze widoczne miejsce po spalonej cerkwi. Tę sytuację porównać należy z cmentarzem w Żłobku, gdzie dzięki staraniom wójta gminy Czarna miejce odkrzaczono i oczyszczono. 

 

 

 

 

 

 

cmentarz w Lipiu