Wieści z Liskowatego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W listopadzie przy cerkwi przeprowadzono prace pomiarowe i inwentaryzacyjne mające na celu wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt konserwatorski obejmie całość prac niezbędnych i koniecznych aby obiekt odzyskał dawny wygląd oraz był w pełni zabezpieczony na długie lata. Przypomnijmy, że cerkiew w Liskowatem to obecnie jedyny w Polsce taki przykład drewnianej architektury cerkiewnej. Reprezentuje, mimo daty budowy (1832 r ?) bardzo archaiczny typ bryły cerkiewnej. Przeprowadzone badania mają również na celu potwierdzenie datowania obiektu. Zespołem projektowo- badawczym kieruje prof. Romana Cięlątkowska kierownik Katedry Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ponieważ prace te są dosyć kosztowne TONZ zwraca się z apelem do miłośników zabytków drewnianych o wsparcie finansowe na ten cel. Apelujemy o przekazywanie tzw. 1% na rzecz prac remontowych. KRS ZG TOnZ 0000131582 z dopiskiem „cerkiew w Liskowatem”. Można też dokonać dobrowolnej wpłaty na specjalne konto bankowe o numerze 88 8621 0007 2001 0003 0528 0003. Możliwa tez jest zbiórka darów rzeczowych w postaci materiałów budowlanych i konserwatorskich, drewna na rusztowanie, tarcicy, blachy oraz impregnatów do drewna. Wszystkim potencjalnym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

           


Bieszczadzki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami laureatem II edycji konkursu „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej” Custos Monumentorum Rei Publice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs, ustanowiony w marcu 2013 r. przez marszałka Senatu, zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury Jego celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Na wniosek kapituły konkursu pod przewodnictwem wicemarszałek senatu Marii Pańczyk-Pozdziej nagrodę krajową dla instytucji oraz tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej otrzymało Towarzystwu Opieki nad Zabytkami – Oddział Bieszczadzki za rewitalizację zabytków powiatów bieszczadzkiego i leskiego i opiekę nad nimi oraz propagowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego Bieszczadów między innymi poprzez wydawanie rocznika „Bieszczad”. 18 listopada br w Pałacu na Wyspie Łazienek Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala konkursowa. Nagrodę, pamiątkowy medal i dyplomy wręczane przez marszałka senatu RP Bogdana Borusewicza i minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską odebrali członkowie zarządu TOnZ Oddziału Bieszczadzkiego Mieczysław Darocha, Andrzej Stachyrak i Andrzej Szczerbicki.

Więcej na http://senat.gov.pl/aktualnosci.

Pierwsze trzy zdjęcia: Michał Józefaciuk

       

       
Spotkanie redakcji „Bieszczada” z czytelnikami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 listopada (niedziela) w kawiarni Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych o godz. 1700 odbędzie się spotkanie redakcji rocznika „Bieszczad” z miłośnikami zabytków i czytelnikami. W programie:
1. Zarys historii Bieszczadzkiego Oddziału TOnZ i rocznika „Bieszczad” - Andrzej Szczerbicki.
2. Drewniana architektura cerkiewna w północnym łuku Karpat. Style, podobieństwa, różnice - Bogdan Augustyn.
3. Promocja nowego 19. numeru „Bieszczadu”.
Wstęp wolny.

Nowy „Bieszczad”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazał się kolejny 19 numer rocznika „Bieszczad”. Numer ten można zakupić poprzez naszą stronę (("Bieszczad" / złóż zamówienie).).


Druga edycja konkursu Senatu RP o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapituła konkursu na posiedzeniu 8 października 2014 r. nominowała do tego wyróżnienia w kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji” trzy organizacje, w tym Bieszczadzki Oddział Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami za rewitalizację zabytków powiatów bieszczadzkiego i leskiego i opiekę nad nimi. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 18 listopada w Pałacu na Wyspie Łazienek Królewskich w Warszawie.


Udział w VIII Spotkaniach Ekumenicznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tegoroczne VIII Spotkania Ekumeniczne przy Centrum Kultury Ekumenicznej połączone były z obchodami 20 rocznicy powstania i działalności Ośrodka Caritas w Myczkowcach. Głównym punktem Spotkań była sesja naukowa „Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I wojny światowej w Karpatach”. Wśród prelegentów był przedstawiciel naszego Oddziału – Bogdan Augustyn, który przedstawił referat „Rola konwiktu chyrowskiego OO. Jezuitów w działaniach wojennych I wojny Światowej”. Prezentacja zawierała bogaty, cenny materiał ikonograficzny dotyczący chyrowskiego zakładu, a komentarz słowny spotkał się z wielkim zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. Warto dodać, że we wznowionym w tym roku 4 numerze naszego rocznika „Bieszczad” znajduje się artykuł Bogdana Augustyna Dzieje konwiktu oo. jezuitów w Chyrowie nakreślający jego powstanie, historię i prezentujący lata świetności.


Remont cerkwi w Liskowatem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W Liskowatem zakończono wstępne prace konserwatorskie zaplanowane na obecny rok. Północna strona dachu nad prezbiterium ma już nowe poszycie gontowe. Strona południowa została tylko oczyszczona i zaimpregnowana ponieważ gonty wymieniane były na niej kilka lat temu i są w dobrym stanie. Teren wokół cerkwi jest zadbany a wiosenna wycinka drzew wyraźnie poprawiła widoczność obiektu i przewiewność miejsca. Powinno to przyczynić się do spadku wilgotności i szybszym osuszaniu drewnianych powierzchni.

   Wznowienie roczników "Bieszczada" nr 3 i 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwzględniając prośby naszych Czytelników wznowiliśmy nr 3 i 4 rocznika "Bieszczada".
Numery te można zakupić poprzez naszą stronę ("Bieszczad" / złóż zamówienie).

      
NR 3 (1996)                 NR 4 (1997)Remont cerkwi w Liskowatem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na początku lutego 2014 r. Oddział Bieszczadzki TONZ przejął od skarbu państwa na okres 3 lat cerkiew w Liskowatem (gmina Ustrzyki Dolne). Celem naszych działań jest doprowadzenie do całkowitego remontu i konserwacji tego cennego zabytku architektury sakralnej. Po latach zaniedbań i całkowitej dewastacji obiekt znajduje się w stanie katastrofy budowlanej. Wybudowana prawdopodobnie w 1832 r. cerkiew grecko-katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest jedynym tego typu przykładem architektury cerkiewnej w Polsce. Przed nami trudne zadanie mozolnego remontu cerkwi, które chcemy powiązać z odtworzeniem zniszczonych fragmentów kaplicy nad babińcem i zewnętrznej galerii. Jest to bodaj pierwszy przypadek w Polsce remontu cerkwi powiązany z przywróceniem jej pierwotnego wyglądu. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich osób, posiadających archiwalne zdjęcia tego obiektu datujące się przed 1960 r. (do celów projektowych). Podobnie jak w przypadku remontu cerkwi w Bystrem apelujemy o przekazywanie tzw. 1% na rzecz prac remontowych. KRS ZG TOnZ 0000131582 z dopiskiem „cerkiew w Liskowatem”. Można też dokonać dobrowolnej wpłaty na specjalne konto bankowe o numerze 88 8621 0007 2001 0003 0528 0003. Możliwa tez jest zbiórka darów rzeczowych w postaci materiałów budowlanych i konserwatorskich, drewna na rusztowanie, tarcicy, blachy oraz impregnatów do drewna.

       

       
UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki