WIEŚCI Z LISKOWATEGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prace konserwatorskie zostały zakończone w sierpniu. Najważniejszym ich celem było zabezpieczenie i przykrycie dachu kopuły nad nawą. Stan konstrukcji więźby dachowej był zły i należało wymieniać niektóre belki w całości. Po tej operacji nałożono na całej powierzchni czterospadowej kopuły nowy dach gontowy. Konserwacji poddano ponadto główne drzwi wejściowe do cerkwi oraz drzwi od strony południowej.

   WIEŚCI Z BYSTREGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tegoroczna faza prac konserwatorskich została zakończona w czerwcu. Obecnie wszystkie kopuły i daszki górnej części mają nowe pokrycie blachą. Wzmocniony został tambur kopuły głównej przez zamontowanie specjalnej opaski. Wymieniono także część belek zrębowych. Wykonano obicie deskowe wspomnianego tamburu. Wewnątrz cerkwi wypoziomowano chór i uzupełniono brakujące elementy. Założono instalację odgromową.
WYSTAWA PRAC PROJEKTOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH „Zachować historię Krainy Lipeckiej”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plakat:           
PORZĄDKI W LISKOWATEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W czerwcu gościliśmy przy cerkwi w Liskowatem załogę z Jarosławia. Od kilku lat tych wiernych fanów pięknej świątyni przyciąga chęć uporządkowania jej otoczenia i starego cmentarza. Praca polega na koszeniu trawy, porządkowaniu grobów, wycinaniu zakrzaczenia. Przy okazji dużo rozmów o Bieszczadach, zabytkach, historii. Piękny przykład bezinteresownej pomocy na rzecz ratowania zabytków. Bo zabytki to nie tylko obiekty, to także ich otoczenie. Dziękujemy!

           WIEŚCI Z BYSTREGO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruszyły kolejne prace konserwatorskie cerkwi. Tegoroczne plany obejmują wykonanie obicia deskowego i wymianę okien tambura nad nawą oraz wymianę blachy na bocznej kopule od strony południowej. Wykonana została ponadto instalacja odgromowa. Po zakończeniu tych prac wszystkie kopuły cerkwi będą zabezpieczone . 4 lipca 2015 r. planowana jest w cerkwi obszerna prezentacja dotycząca remontu oraz koncepcji funkcjonowania zabytków sakralnych w Polsce i na Ukrainie.

       OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ na remont zabytkowej cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Bystrem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zbiórkę publiczną przeprowadzono na podstawie decyzji nr 230/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji. Prowadzona była od 15.04.2014 do 15.04.2015 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie wpłat pieniężnych na wydzielone konto TOnZ Oddział Bieszczadzki w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym. Celem przeprowadzenia zbiórki było wsparcie finansowe prac remontowo-konsrewatorskich kopuły nawy głównej.

  1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 517,64 zł słownie: pięćset siedemnaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze.
  2. Kwotę 517,64 zł przeznaczono na remont kopuły nawy głównej cerkwi w Bystrem.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ na remont zabytkowej cerkwi pw. Narodzenia NMP w Liskowatem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zbiórkę publiczną przeprowadzono na podstawie decyzji nr 231/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji. Prowadzona była od 15.04.2014 do 15.04.2015 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w formie wpłat pieniężnych na wydzielone konto TOnZ Oddział Bieszczadzki w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym. Celem przeprowadzenia zbiórki było wsparcie finansowe wymiany elementów uszkodzonych zrębów nawy głównej.

  1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 7010,00 zł słownie: siedem tysięcy dziesięć złotych.
  2. Kwotę 7010,00 zł przeznaczono na remont nawy głównej cerkwi.
  3. Nie zebrano (jak wstępnie planowano) żadnych darów rzeczowych w postaci materiałów budowlanych i konserwatorskich, tj. drewna na rusztowanie, tarcicy, blachy oraz impregnatów do drewna.

* * *

Zarząd Bieszczadzkiego Oddziału TOnZ składa wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania. Dzięki Państwa ofiarności możliwe będzie dofinansowanie prac konserwatorskich przy tych zabytkowych obiektach. Remonty będą kontynuowane w tym roku. Piękne przykłady unikatowej drewnianej architektury karpackiej będą mogły zachwycać kolejne pokolenia miłośników Bieszczadów.

RATUJMY BIESZCZADZKIE ZABYTKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki