AKADEMIA MŁODEGO KONSERWATORA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przez pierwszych 10 dni października młodzież z Torunia i Lwowa realizowała na terenie gminy Czarna i Ustrzyki Dolne projekt pod nazwą „Akademia młodego konserwatora”. Był to wspólny polsko-ukraiński projekt uczniów i studentów, którzy postanowili poprzez prace na niszczejących cmentarzach i w opuszczonych bieszczadzkich cerkwiach włożyć wkład w zachowanie pamięci Polaków i Ukraińców. Na terenie gminy Czarna i Ustrzyki Dolne grupa przeprowadziła prace porządkowe, konserwację pomników i krzyży na cmentarzach w Bystrem, Michniowcu, Lipiu i Liskowatem. Teren każdego cmentarza został odkrzaczony, a pomniki odczyszczone. Trzydziestu uczestników przez trzynaście dni międzynarodowego spotkania wymieniało się informacjami dotyczącymi wspólnej przeszłości i wykorzystując zdobytą wiedzę zbuduje podstawę otwartości i tolerancji dla wyznawców innej religii i mniejszości narodowych. Praca pod opieką liderów młodzieżowych i pełniącego role konsultanta Bogdana Augustyna (członka TONZ) w historycznych miejscach spowodowała, że polscy i ukraińscy uczestnicy projektu odkryli wspólne korzenie a wymiana wcześniej przygotowanych informacji historycznych i dyskusja na ich temat spowodowała, lepsze zrozumienie trudnej przeszłości tych ziem, ograniczyła stereotyp i zbudowała prawidłowe relacje koleżeńskie. W Bystrem uczestnicy projektu pracowali wspólnie z członkami Stowarzyszenia Magurycz pod okiem Szymona Modrzejewskiego. Prace terenowe przeprowadzono w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Podsumowaniem całości działań była prezentacja efektów projektu jaka odbyła się w GOK Czarna w dniu 10 października. Młodzież z Zespołu Szkół w Czarnej miała okazję obejrzeć piękne plansze obrazujące zrealizowane pomysły i prace. Wszystkim uczestnikom i opiekunom słowa podziękowania złożył Wójt Gminy Pan Bogusław Kochanowicz, zapraszając jednocześnie toruńską i lwowską młodzież do kontynuacji projektu w roku następnym. Należy dodać, że młodzież z Czarnej nieco wcześniej również porządkowała stary cmentarz w Lipiu.

Koordynatorem i duszą projektu był prezes Stowarzyszenie Wsparcia Integracji i Edukacji "Szesnastka" Pan Radosław Nalaskowski, wielki pasjonat Bieszczadów. Opiekunem młodzieży lwowskiej była Pani Renata Bujak.


           

   Odpust w Bystrem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 września 2016 r. w Bystrem k/Czarnej odbyła się pierwsza od 1951 r. uroczystość odpustowa Św. Michała Archanioła. Msza święta miała ekumeniczny wymiar poprzez koncelebrację prowadzoną przez księdza obrządku łacińskiego - Jan Bróża oraz ojca Mikołaja – duchownego kościoła greckokatolickiego.

Po mszy kolejno wystąpili Wójt Gminy Czarna Bogdan Kochanowicz, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o/Bieszczadzki Mieczysław Darocha oraz Bogdan Augustyn w prezentacji przedstawił historię remontu cerkwi w Bystrem. Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasy przy wspaniałej muzyce kapeli bojkowskiej z Ukrainy "Na Drabini"


               "Magurycz" w Bystrem i Liskowatem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82. obóz „Magurycza” odbył się na Bojkowszczyźnie w ramach projektu pt. "Kamienne znaki Bojków", który dotowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu "Wolontariat dla dziedzictwa". W sierpniu i wrzesniu przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie na greckokatolickim cmentarzu w Bystrem (gmina Czarna, powiat bieszczadzki) oraz na cmentarzu przycerkiewnym w Liskowatem . Pod kierunkiem Szymona Modrzejewskiego przy konserwacji krzyży nagrobnych pracowała grupa miłośników kamieniarki sepulkralnej.

                           Wieści z Bystrego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W lipcu zakończył się planowany na bieżący rok etap remontu cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Bystrem. Oszalowano ściany nawy i babińca od strony północnej. Na dachy okapowe powrócił gont, który był jego pierwotnym pokryciem. Niestety z powodu niskiej dotacji Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, zakres robót okazał się niewielki.

       Porządkowanie cmentarza w Liskowatem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Już piaty rok z kolei sympatycy i członkowie grupy Weteranów Turystyki Górskiej z Jarosławia, członkowie TONZ, mieszkańcy Liskowatego, osoby, którym na sercu leży zachowanie dziedzictwa narodowego zjawili się 7-go maja 2016 r. w Liskowatym przy cerkwi. Andriej (potomek mieszkańca Liskowatego) usłyszawszy o sprzątaniu cerkwi na FB przyjechał specjalnie, aż z Kijowa. W trakcie prac odkrzaczono teren cmentarza, wykoszono trawę i uporządkowano niektóre mogiły. Fotorelacja autorstwa niezawodnego Jacka Bisa.

           Wieści z Bystrego - PO 65 LATACH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aż trudno uwierzyć. W Poniedziałek 25 kwietnia na św. Marka została odprawiona w cerkwi w Bystrem pierwsza po 65 latach przerwy msza święta. Odprawił ją proboszcz parafii Czarna ks. Jan Bróż w asyście wikariusza ks. Adama Świsterskiego. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Bystrego, Michniowca, Czarnej, Rabego i Ustrzyk Dolnych. Msze odprawiono w intencji dobrych plonów i szczęśliwego dokończenia remontu.

       Msza święta w Rozłuczu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 marca br. w kościele pw. św. Franciszka Borgiasza w Rozłuczu (obecnie Ukraina) została odprawiona msza święta za śp. prof. Romanę Cielątkowską. Wzięli w niej udział członkowie Bieszczadzkiego Oddziału TOnZ, przyjaciele zmarłej i mieszkańcy wsi. Mszę koncelebrowali ks. Andrzej Migrała - proboszcz parafii w Turce i ks. Andrzej Bróż - proboszcz parafii Czarna. We mszy wziął też udział proboszcz cerkwi prawosławnej w Rozłuczu ks. Andrij. Sylwetkę przedwcześne zmarłej Pani Profesor przybliżył Bogdan Augustyn. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu i niezwykłej determinacji prof. R. Cielątkowskiej zabytkowy kościół został uratowany przed katastrofą budowlaną i poddany niezbędnemu remontowi. fot. A. Szczerbicki

       

       RATUJMY BIESZCZADZKIE ZABYTKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach tego serwisu (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)

chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.Wszelkie prawa zastrzeżone

All rights reserved 

© 2011 TOnZ - Oddział Bieszczadzki